Έγκριση του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean

02/10/2015

Στις 29 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της Ε.Ε. για τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα αφορά την Αλβανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Π.Γ.Δ.Μ.. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 40 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα που θα συμβάλλουν στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην περιοχή. Η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. μπορεί να φτάσει το 85% των επιλέξιμων δαπανών.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα