Ανοιχτές διαβουλεύσεις για το μέλλον της Ε.Ε.

05/02/2018

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί μια σειρά διαβουλεύσεων αναφορικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ε.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρόταση  που θα υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για το σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις υφιστάμενες πολιτικές σε τομείς όπως η Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, η Αγροτική Ανάπτυξη, η στήριξη της νεολαίας, η ενίσχυση της καινοτομίας και των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των προγραμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας, όπως η ψηφιακή επανάσταση, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η άμυνα και η ασφάλεια.

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα