Βελτίωση των προϋποθέσεων για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών

03/02/2014

Σε πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή "Παιδείας και Πολιτισμού" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας αναφορικά με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την επικράτεια των Κρατών Μελών. Η μελέτη εκτιμά ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας για τα πολιτιστικά αγαθά με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί». Επίσης, προτείνει μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της συνεργασίας των εθνικών αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αρχαιοκαπηλίας και παράνομης εμπορίας, καθώς και στη μείωση του κόστους για την επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα