Εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

02/10/2012

Στις 14 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση που εκπόνησε το δίκτυο εμπειρογνωμόνων N.E.S.S.E., χρησιμοποιώντας ως βασικούς δείκτες τη γεωγραφική προσβασιμότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αναλογία πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ του πληθυσμού, το ποσοστό του πληθυσμού με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, καθώς και τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Η έκθεση επισημαίνει σημαντικές γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στο εσωτερικό αυτών. Μεταξύ άλλων, τα υψηλότερα ποσοστά σπουδαστών παρατηρούνται στη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην ανατολική Γερμανία, τη βόρεια Ιταλία, τη νοτιοδυτική Ισπανία και την Πορτογαλία.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα