Ελλιπής η υλοποίηση του προγράμματος για τη Μετεγκατάσταση των προσφύγων

29/09/2017

Στις 26 Σεπτεμβρίου, έληξε το διετές πρόγραμμα της Ε.Ε. που προέβλεπε τη μετακίνηση 64.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Παρά τις 15 εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετεγκατάσταση των Σύριων, Ιρακινών και Ερυθραίων προσφύγων, εκπληρώθηκε μόλις το 29% του στόχου. Η Μάλτα είναι το μοναδικό κράτος μέλος που εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, ενώ ακολουθούν η Φιλανδία (94%) και η Ιρλανδία (76.5%). Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Τσεχία έχουν αρνηθεί την υποδοχή προσφύγων με κίνδυνο να οδηγηθούν στο Ευρωπαϊκό Δηκαστήριο. Στο άμεσο μέλλον, αν δεν υπάρξει νέο πρόγραμμα ή αναμόρφωση της Σύμβασης του Δουβλίνου, οι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες θα παραμένουν στο κράτος εισόδου.

περισσότερα