Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

01/04/2013

Στις 21 Μαρτίου, η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το κατά κεφαλή περιφερειακό ΑεγχΠ σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS). Η περιφέρεια Inner London της Αγγλίας με 328% του μέσου ευρωπαϊκού ΑεγχΠ είναι η πλουσιότερη περιφέρεια, ενώ η Severozapaden της Βουλγαρίας με 26% είναι η φτωχότερη. Με βάση τα νέα στοιχεία και τα κριτήρια που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι  περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι δικαιούχοι της υψηλότερης χρηματοδότησης γιατί θα ενταχθούν στο στόχο Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες". Οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας θα ανήκουν στη νέα κατηγορία "Μετάβασης" με περιορισμένη ενίσχυση, ενώ η Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα ενταχθούν στις "πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες" και θα είναι  αποδέκτες 1,375 δισ. ευρώ ως ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί η επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των περιφερειών, που θα γίνει το 2016.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα