Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

11/04/2016

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurostat, το περιφερειακό Α.Ε.Π. σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS) κυμαίνεται από 539% του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην πλουσιότερη περιφέρεια Inner London West, μέχρι 30% στη φτωχότερη περιφέρεια Severozapaden της Βουλγαρίας. Σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες παρατηρείται σημαντική πτώση του Α.Ε.Π.. Η περιφέρεια της Αττικής εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο Α.Ε.Π. (99%) και ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο (80%). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Α.Ε.Π. των υπόλοιπων 11 ελληνικών περιφερειών είναι χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. και ότι η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ανήκει στην ομάδα των 21 φτωχότερων περιφερειών με 50%.

περισσότερα