Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στην Πολιτική Συνοχής

30/06/2012

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων κατά την νέα προγραμματική περίοδο (2014-20), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διαμόρφωση μίας εταιρικής σχέσης για κάθε πρόγραμμα, που θα εμπλέκει τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, αστικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και φορείς από την κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ε.Κ. υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής γιατί εκτιμούν ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και στην βελτίωση των επιδόσεων.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα