Η Ε.Ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της φτώχειας

01/03/2013

Στις 27 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για  την εξάλειψη της φτώχειας και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή εκτιμά ότι οι δύο προκλήσεις είναι αλληλένδετες και προτείνει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, που θα αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως το βασικό βιοτικό επίπεδο, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διασφάλιση ισότητας, ισονομίας, δικαιοσύνης, καθώς και την προαγωγή της ειρήνης και της ασφαλείας.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα