Η Ε.Ε. διαθέτει 35,97 εκατ. ευρώ για την προβολή αγροτικών προϊόντων

02/05/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε., καθώς και σε τρίτες χώρες. Με 4 από τα επιλεγέντα προγράμματα θα προβληθούν  ελληνικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, καθώς και βιολογικά ή  πιστοποιημένα προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Π.Ε.. Μέχρι το 2015, δύο φορές το χρόνο, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η τελική έγκριση δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα