Η Επιτροπή υποστηρίζει τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις

09/12/2016

Στις 22 Νοεμβρίου, το κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μεγέθυνση και στη δραστηριοποίηση των νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξουν πλήρως τη δυναμική καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας που διαθέτουν. Η νέα πρόταση της Επιτροπής έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έγκαιρη αναδιάρθρωση των εταιριών με οικονομικές δυσκολίες, να απλουστεύσει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και να βελτιώσει την πρόσβαση των νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού ταμείου που θα διαθέσει 1.6 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια.

περισσότερα