Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

01/03/2013

Στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος PROGRESS, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., τον Πορτογαλικό Οργανισμό για την Κατάρτιση και Απασχόληση, το Δήμο της Κοΐμπρα και την Περιφέρεια της Μούρθια, υπέβαλαν το σχέδιο REALLYouth, που στοχεύει στην εκπόνηση και εφαρμογή μιας πειραματικής πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22 – 32 χρονών. Οι δράσεις του σχεδίου αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, στον εντοπισμό και στην διατύπωση προτάσεων για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθεια τους να αυτοαπασχοληθούν, καθώς και στην εξέταση των δυνατοτήτων παροχής διοικητικής και οικονομικής βοήθειας από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι 710.000 ευρώ και η Kοινοτική χρηματοδότηση θα καλύψει το 80% των δαπανών

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα