Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας προωθεί την καινοτομία στη «δημιουργική βιομηχανία»

08/12/2015

Η Στερεά Ελλάδα συμμετέχει στην πρόταση «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Δημιουργικές Συστάδες στην Περιοχή της Μεσογείου», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Η υλοποίηση της πρότασης προβλέπει τη διάθεση 2,47 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα βελτιώσουν την ικανότητα καινοτομίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του θεάτρου, του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της διαφήμισης, του σχεδιασμού, της μόδας και των εκδόσεων. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταρτίσει σχέδια δράσης σε συνεργασία με άλλες περιφερειακές αρχές, τεχνολογικά πάρκα, ιδιωτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικά επιμελητήρια από την Αλβανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

περισσότερα