Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας προωθεί την καινοτομία στη «δημιουργική βιομηχανία»

14/11/2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED, εγκρίθηκε η πρόταση ChiMERA που αφορά στη στήριξη Καινοτόμων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Συστάδων στην Περιοχή της Μεσογείου. Προβλέπεται να διατεθούν 2,47 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα ενισχύσουν την ικανότητα καινοτομίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του θεάτρου, του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της διαφήμισης, του σχεδιασμού, της μόδας και των εκδόσεων. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με άλλες περιφερειακές αρχές, τεχνολογικά πάρκα, ιδιωτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιμελητήρια από την Αλβανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

περισσότερα