Η Στερεά Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάδειξη του αγρό-διατροφικού τομέα

03/11/2015

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "OPEN DAYS", η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας συνδιοργάνωσε ημερίδα με αντικείμενο την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ παρουσίασε την αγρό-διατροφική στρατηγική της περιφέρειάς του, που συμβάλλει στη διασύνδεση των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο και αποτελεί ένα βασικό μοχλό στην ομοιογενή ανάπτυξη. Για την υλοποίηση της εκδήλωσης, η Στερεά Ελλάδα συνεργάστηκε με τις περιφέρειες Basilicata (IT), Highlands and Islands of Scotland (UK), Istria (HR), Kujawsko-Pomorskie (PL), Lazio (IT), Nordland (NO), Opolskie (PL), Veneto (IT) και Zeeland (NL), καθώς και τις πόλεις  Braga (PT) και La Coruña (ES).

περισσότερα