Μεγάλες διαφορές στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών

05/04/2017

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών αναφορικά με την ικανότητά τους να προσφέρουν ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον στις επιχειρήσεις και στους πολίτες τους. Σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, η Μάλτα και αρκετές περιφέρειες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους, ενώ αντίθετα αυξάνεται η υστέρηση της Κύπρου και περιφερειών της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 263 ευρωπαϊκών περιφερειών, 5 ελληνικές περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά) βρίσκονται στις 10 τελευταίες θέσεις.

περισσότερα