Νέα μέτρα για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς

31/12/2015

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, στις 9 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή παρουσίασε τους νέους κανόνες που θα διέπουν τις ψηφιακές συμβάσεις για αγορές στο διαδίκτυο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εναρμόνιση των κανόνων ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές και να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών και των πνευματικών δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα ενθαρρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα στην Ε.Ε. και ότι τα νέα μέτρα θα έχουν θετικό αντίχτυπο στις ΜμΕ και στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

περισσότερα