Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο

05/12/2017

Με το πρόγραμμα «ENI CBC Med», η Ε.Ε. θα διαθέσει 84.6 εκ. ευρώ σε προτάσεις που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και στη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη της Μεσογείου. Οι ελληνικές τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα