Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

05/02/2018

Με τη νέα προκήρυξη, η Ε.Ε. επιδιώκει να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύξει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα βασίζεται στις κοινές αξίες, καθώς και στη κοινή ιστορία και  πολιτιστική κληρονομιά. Για το σκοπό αυτό, το 2018, θα διατεθούν 16,3 εκατ. ευρώ, σε δράσεις που θα αφορούν στην αδερφοποίηση πόλεων, στη δημιουργία δικτύων, στη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής συλλογικής μνήμης και στην ενίσχυση της συνεργασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις τους είτε μέχρι την 1η Μαρτίου, είτε μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου.