Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος ERASMUS+

14/11/2016

Με τη νέα πρόσκληση, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλλει στην προώθηση της κινητικότητας των νέων, στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών της Ε.Ε., καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 2017, θα διατεθούν 2.157,1 εκατ. ευρώ σε δράσεις κινητικότητας νέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, στη δημιουργία εδρών “Jean Monnet”, σε εκδηλώσεις προαγωγής του εθελοντισμού, σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα