Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος URBACT III

11/04/2016

Η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει 15 προτάσεις, με προϋπολογισμό 600– 750.000 ευρώ, που θα αφορούν την εφαρμογή Τoπικών Σχεδίων Δράσης με αντικείμενο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων, την ενθάρρυνση των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας των πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές, με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα