Οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιζητούν καλύτερο συντονισμό των πολιτικών αστικής ανάπτυξης

12/05/2016

Στις 21 Απριλίου, οι Δήμαρχοι των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών υπέγραψαν τη  Διακήρυξη του Άμστερνταμ που αποβλέπει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων και στην προαγωγή της ευημερίας των πολιτών της Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, καθορίστηκαν 12 προτεραιότητες και συστάθηκαν τέσσερις πιλοτικές συμπράξεις, με αντικείμενα την στέγαση, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς και την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών για την υλοποίηση της Αστικής Ατζέντας.

περισσότερα