Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες στηρίζουν τη μετανάστευση ερευνητών και σπουδαστών από τρίτες χώρες

01/10/2013

Στις 24 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή CIVEX της ΕτΠ, η εισήγηση του κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου αναφορικά με την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εισδοχή των ερευνητών, σπουδαστών, εθελοντών, άμισθων ή έμμισθων ασκούμενων και εσωτερικών βοηθών. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ υπογραμμίζει τη σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρχής της επικουρικότητας για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων και υποστηρίζει τις προσπάθειες, που καταβάλλει η Ε.Ε., προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στην προσέλκυση σπουδαστών, ερευνητών και άλλων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλά προσόντα. Με αυτό τον τρόπο, η ΕτΠ εκτιμά ότι θα συμβάλει στην παραμονή εντός της Ένωσης των διεθνών κέντρων αριστείας.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα