Οι προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας

09/07/2018

Η Αυστρία αναλαμβάνει στις 1 Ιουλίου και για έξι μήνες την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η προστασία και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθώς και η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Παράλληλα, θα επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., καθώς και την ολοκλήρωση των διεργασιών για την υιοθέτηση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ένωσης.