Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

02/01/2014

Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου, για τους επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και η προώθηση της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε.. Επιπλέον, η νέα προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συμφωνίας (TTIP).

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα