Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων–Καματερού προωθεί την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά

03/06/2013

Ο Δήμος Αγίων  Αναργύρων–Καματερού συμμετέχει στο σχέδιο "Nearby – EU", που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο Δήμος Αγίων  Αναργύρων–Καματερού θα συνεργαστεί με 6 αντίστοιχους φορείς από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που αποβλέπουν στην  αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και στην ανάπτυξη των κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων που θα συμβάλουν στην καλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε Ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι 218.500 ευρώ.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα