Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού προωθεί την κατάρτιση ΑΜΕΑ

29/09/2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τη δημιουργία μίας καινοτόμας μεθόδου που θα αποβλέπει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με πνευματική υστέρηση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει 3 χρόνια και θα αφορά την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των εταίρων με στόχο τη δημιουργία της νέας μεθόδου, την ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, καθώς και δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων επαγγελματιών που υποστηρίζουν τα άτομα με πνευματική υστέρηση. Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού θα συνεργαστεί με περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και Μ.Κ.Ο. από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία.

περισσότερα