Ο Δήμος Κηφισιάς προωθεί τη χρήση των ποδηλατοδρόμων

02/10/2012

Στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος LIFE+, ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με την περιφέρεια της Κάτω Αυστρίας, υπέβαλλε το σχέδιο BikeLife+, που στοχεύει στην αξιοποίηση των ποδηλάτων ως τρόπο βιώσιμης κινητικότητας σε μικρές πόλεις. Οι δράσεις του σχεδίου αφορούν στην υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης που αποβλέπουν στην προώθηση της χρήσης του κατάλληλου τύπου ποδήλατου, από πολίτες ηλικίας 18-40 ετών. Επιπλέον, προβλέπεται και η συνεργασία με άλλους αντίστοιχους  φορείς από τη Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία και Κύπρο για την πραγματοποίηση μιας κοινής εκδήλωσης, που σε ετήσια βάση, θα αναδεικνύει το ποδήλατο ως σύγχρονη μορφή κινητικότητας σε αστικές περιοχές.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα