Ο Δήμος Τρίπολης προωθεί την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων

11/04/2016

Ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας υπέβαλε την πρόταση «Συμμαχία για τη Νεολαία», προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Καινοτόμες Αστικές Δράσεις". Για την υλοποίηση της πρότασης, θα διατεθούν 2,9 εκατ. ευρώ στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση νεοφυών επιχειρήσεων. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα.

περισσότερα