Περισσότερα κονδύλια για τη νεολαία και την ανάπτυξη το 2017

28/12/2017

Την 1η Δεκεμβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, η μείωση της ανεργίας των νέων και η στήριξη των ΜμΕ εξακολουθούν να αποτελούν βασική πολιτική προτεραιότητα της Ε.Ε.. Για αυτό το λόγο, το 2017, επιπλέον των  δαπανών που προβλέπονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-20), θα διατεθούν 500 εκατ. ευρώ για την απασχόληση των νέων, καθώς και άλλα 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση προγραμμάτων όπως το COSME, το PROGRESS, το Erasmus+, και το EURES, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα και η Ιταλία απείχαν από την ψηφοφορία του νέου προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγω της μείωσης των προβλεπόμενων δαπανών που αφορούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και του ασύλου.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα