Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

14/11/2016

Στις 12 Οκτωβρίου, ο δήμος Τρίπολης συνδιοργάνωσε ημερίδα με αντικείμενο τη συμβολή της «έξυπνης εξειδίκευσης» στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής. Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτρης ΠΑΥΛΗΣ παρουσίασε τη στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» της Τρίπολης, που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων, που στοχεύει στη διασύνδεση των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο για την επίτευξη ομοιογενούς ανάπτυξης, που αποβλέπει στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού του Δήμου και έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για την υλοποίηση της εκδήλωσης, η Τρίπολη συνεργάστηκε με τις περιφέρειες του Βάρμλαντ, των Βασιλικάτων, της Βενετίας, της Β. Πορτογαλίας, της Γαλικίας, της Ίστριας, του Λάτσιο, της Μαρτινίκης, του Νόρντλαντ, του Οπόλσκι και του Πομόρσκι.

περισσότερα