Το Ε.Κ. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού

08/12/2015

Στις 25 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης, που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, πρότεινε σειρά μέτρων, όπως την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, τον αυστηρότερο έλεγχο των ιστοτόπων που υποκινούν το μίσος, την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος και την εξάλειψη των διακρίσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα, την βελτίωση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., καθώς και την εγκαθίδρυση δομών αποριζοσπαστικοποίησης. Η έκθεση του Ε.Κ. επισημαίνει ότι η τρομοκρατική ριζοσπαστικοποίηση είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες και εκτιμά ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπισή της.

περισσότερα