Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

03/11/2015

Στις 29 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την παραχώρηση του δικαιώματος στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να αποφασίζουν για την καλλιέργεια και εμπορία των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στην επικράτειά τους. Με αυτή την απόφαση διαφυλάσσεται η Ενωσιακή μέθοδος στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν την ενιαία αγορά και παράλληλα, αποφεύγεται η δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών και ελέγχων στα εθνικά σύνορα των κρατών-μελών. περισσότερα