Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» επιδιώκει μεγαλύτερο κοινωνικό αντίχτυπο

01/11/2017

Στις 26 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία της περίοδου 2018-20. Την επόμενη τριετία θα διατεθούν 30 δις ευρώ σε ερευνητικά έργα που θα αφορούν, κυρίως, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (3,3 δις), στην προαγωγή της κυκλικής οικονομίας (1 δις), στην ενθάρρυνση της ψηφιακής οικονομίας (1,7 δις), στην προώθηση της ασφάλειας (1 δις), καθώς  και στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (200 εκατ.). Με τη κατανομή των πόρων, η Ε.Ε. επιδιώκει  την αποφυγή της πολυδιάσπασης της έρευνας και  εστιάζει σε δράσεις με μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο για τους πολίτες.περισσότερα