Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016

31/12/2015

Το 2016, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, καθώς και στην ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς,. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιδιώξει την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την υιοθέτηση μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής, την ολοκλήρωση της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την αύξηση της επιρροής της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα