Το ELISAN υποστηρίζει την παροχή ενέργειας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

03/12/2012

Στις 27 Νοεμβρίου, το διευρωπαϊκό δίκτυο ELISAN (Ενσωμάτωση και  Κοινωνική Δράση σε Τοπικό Επίπεδο) πραγματοποίησε συνέδριο στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να διερευνήσει τρόπους για τη διασφάλιση παροχής ενέργειας στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τη  χρήση των Διαρθρωτικών Πόρων για να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές που υποστηρίζουν την παροχή ενέργειας σε ανέργους, ηλικιωμένους και άτομα με χαμηλό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό, το δίκτυο παρουσίασε έναν οδηγό με βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις που μπορούν να συνδράμουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών. 

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα