Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

03/03/2014

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το περιφερειακό Α.Ε.Π. σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS) κυμαίνεται από 321% του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην πλουσιότερη περιφέρεια Inner London της Αγγλίας, μέχρι 29% στη φτωχότερη περιφέρεια Severozapaden της Βουλγαρίας. Σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες παρατηρείται σημαντική πτώση του Α.Ε.Π.. Η περιφέρεια της Αττικής εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο Α.Ε.Π. (107%) και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (89%),  η Δυτική Μακεδονία (80%) και τα Ιόνια Νησιά (75%). Είναι αξιοσημείωτο ότι 9 ελληνικές περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία και Ήπειρος) έχουν ποσοστό χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε..

περισσότερα

;;;;"0000-00-00"