Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

03/11/2015

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το περιφερειακό Α.Ε.Π. σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS) κυμαίνεται από 325% του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην πλουσιότερη περιφέρεια του Inner London της Αγγλίας, μέχρι 30%  στη φτωχότερη περιφέρεια του Severozapaden της Βουλγαρίας. Σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες παρατηρείται σημαντική πτώση του Α.Ε.Π.. Η  Αττική εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο Α.Ε.Π. (98%) και ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο (76%). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι υπόλοιπες 11 ελληνικές περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος και Ανατολική Μακεδονία & Θράκη) έχουν ποσοστό χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.

περισσότερα