Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του σχεδίου EUFOFINET

03/12/2012

Στις 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, η τελική συνάντηση εργασίας του δικτύου EUFOFINET που αποβλέπει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Από τον Οκτώβριο του 2010, διατέθηκαν 2,08 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούσαν στην συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών, στην αξιολόγηση των τεχνικών που εφαρμόζονται στην αναδάσωση των καμένων περιοχών, στη χαρτογράφηση περιοχών και καταγραφή πιθανών κινδύνων, στον προσδιορισμό στρατηγικών και μοντέλων, καθώς και στην εκπόνηση σχεδίων δράσεις. Για την υλοποίηση του EUFOFINET, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής συνεργάστηκε με 12 φορείς από τη Γαλλία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα.

περισσότερα