Καθοριστική η συμβολή των περιφερειών στην αντιμετώπιση της κρίσης

02/10/2012

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη D.E.X.I.A. και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (C.C.R.M.), καταδεικνύει ότι, το 2011, η μείωση των άμεσων εθνικών επενδύσεων (-5%) αντισταθμίστηκε από την αύξηση της τοπικής φορολογίας (+5,5%). Το C.C.R.M. εκτιμά ότι ο συγκεντρωτισμός των Κοινοτικών πόρων σε εθνικό επίπεδο, δυσχεραίνει τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και προτείνει την κατευθείαν πρόσβασή τους στους Διαρθρωτικούς πόρους της Ε.Ε..

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα