Δυσκολότερη η παροχή υπηρεσιών μεταξύ δημόσιων φορέων

01/02/2013

Στις 24 Ιανουαρίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή «Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών» υπερψήφισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Με την νέα οδηγία διευκρινίζονται οι κανόνες που θα διέπουν την συνεργασία των δημόσιων φορέων, στην μεταξύ τους παραχώρηση υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται μόνο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και αυτό με την προϋπόθεση ότι η συνεργασία τους θα περιλαμβάνει αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις.

περισσότερα