Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

05/12/2017

Στη διάσκεψη κορυφής της Ε.Ε. για τα κοινωνικά θέματα, τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ, στις 17 Νοεμβρίου, έγινε η επίσημη διακήρυξη των 20 αρχών και δικαιωμάτων που θα πρέπει να διέπουν τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ε.Ε. και ευελπιστεί ότι θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς και καθοδήγησης για μία λειτουργική και δίκαιη κοινωνική σύγκλιση στην Ευρώπη.


περισσότερα