Καινοτόμα προσπάθεια για την ενσωμάτωση των Α.Μ.Ε.Α. στην αγορά εργασίας

01/03/2013

Το Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Λάρισας συμμετέχει στο σχέδιο BiB, που επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές δεξιότητες. Το σχέδιο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci και αποβλέπει στην εφαρμογή ενός προτύπου συστήματος για την κατάρτιση των επαγγελματιών που παρέχουν τις υπηρεσίες σε Α.Μ.Ε.Α. Για την υλοποίηση του σχεδίου το Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Λάρισας θα συνεργαστεί με αντίστοιχους φορείς κατάρτισης από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη δημιουργία ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα