Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

31/10/2013

Στις 23 Οκτωβρίου, ομάδα επιχειρηματιών παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη το Μανιφέστο για την προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Το Μανιφέστο περιλαμβάνει 22 προτάσεις και αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, καθώς και στην ταχύτερη προσαρμογή της Ε.Ε. στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Μεταξύ άλλων, προτείνει την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και την ευκολότερη πρόσβασή τους στις χρηματοδοτήσεις, τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων, τη θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας στους νέους, καθώς και την υποστήριξη των σπουδαστών, προκειμένου να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους.

περισσότερα