Σημαντική βελτίωση της καινοτομίας των ευρωπαϊκών περιφερειών

11/05/2018

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών αναφορικά με την ικανότητά τους να προσφέρουν ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον στις επιχειρήσεις και στους πολίτες τους. Παρ' όλα αυτά, έχει βελτιωθεί σημαντικά η επίδοση 128 περιφερειών επί συνόλου 216. Οι Αυστριακές, Βελγικές, Γαλλικές, Ολλανδικές και Σλοβάκικες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο, ενώ αντίθετα αυξάνεται η υστέρηση στις περιφέρειες της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Βουλγαρίας. Οι ελληνικές περιφέρειες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους και μόνο τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος και το Νότιο Αιγαίο βρίσκονται πλέον στις τελευταίες θέσεις.