Σημαντική αύξηση των κοινοτικών πόρων για την προσφυγική κρίση

08/12/2015

Στο γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου, προβλέπονται πιστώσεις 4 δισ.  ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Οι πόροι θα διατεθούν σε δράσεις που αφορούν την υποδοχή και προστασία των αιτούντων άσυλο εντός της Ε.Ε., καθώς και σε δράσεις που αποβλέπουν στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και την παροχή ταχείας και αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες.

περισσότερα