Μεγαλώνει το κοινωνικό χάσμα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

02/12/2013

Στην ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, που κατάρτισε η Επιτροπή,  περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις κοινωνικές τάσεις στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Χρησιμοποιώντας 5 δείκτες που αφορούν στο γενικό ποσοστό ανεργίας, στο ποσοστό ανεργία στους νέους, στο οικογενειακό εισόδημα, στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και στις εισοδηματικές ανισότητες που παρατηρούνται ανά χώρα, καταδεικνύεται ότι το χάσμα μεταξύ των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνη και των χωρών του Νότου αυξάνεται συνεχώς.

περισσότερα