Δύστοκες οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

29/09/2017

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής διαπραγματευτής για την Ε.Ε. κ. Μισέλ Μπαρνιέ, σε εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ., επισήμανε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στον προσδιορισμό των κοινών αρχών που θα διέπουν τη διαπραγμάτευση για τη διαμόρφωση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ε.Ε. εκτιμά ότι το Η.Β. οφείλει να τηρήσει όλες τις νομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του και ότι οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση της νέας σχέσης θα αρχίσουν μετά την έξοδό του από την Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συνεισφορά του Η.Β. στον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι 14% και ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία μετά την έξοδο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Ε.Κ., καθώς και από τα 27 Κοινοβούλια των κρατών μελών.

περισσότερα