Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα στην Ε.Ε.

08/12/2015

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., κατά την περίοδο 2003-2013, ο αριθμός των αγροτικών καλλιεργειών μειώθηκε κατά 25%, ενώ η έκταση της καλλιεργήσιμης γης παρέμεινε σταθερή. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι η Τσεχία (133 εκτάρια/αγρότη) και το Ηνωμένο Βασίλειο (93,6 εκτάρια/αγρότη). Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι το 1/3 των αγροτών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην Πορτογαλία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό αγροτών άνω των 65 ετών (50,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Γερμανία (6,5%), την Αυστρία (8,6%) και την Πολωνία (9,6%).

περισσότερα