Πρόταση μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου

12/05/2016

Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων και παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να φιλοξενείται στην Ελλάδα και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων του Δουβλίνου. Η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση της "Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου" προκειμένου να ομογενοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων ασύλου και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κατανομής των προσφύγων ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές δυνατότητες των κρατών μελών. Σε περίπτωση άρνησης ενός κράτους μέλους να εφαρμόσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής υψηλών χρηματικών ποινών.

περισσότερα